Clubbijeenkomst

Elke laatste dinsdagavond van de maand komen de leden van Inner Wheel Waddinxveen bijeen (behalve in de zomermaanden juli en augustus).


De clubbijeenkomst wordt ingevuld door de programma commissie die elke clubbijeenkomst voor een inspirerende gastspreker(s) zorgt.


Onderwerpen die ons allen aan het hart liggen, die aandacht verdienen en waarvoor onze aandacht hard nodig is. Dit kunnen zowel lokale als landelijke organisaties zijn.


Ook gaan wij altijd 1 x per clubseizoen op bedrijfsbezoek. Interesse tonen voor de lokale ondernemers is ook van groot belang. Weten wat er speelt binnen je gemeente en weten waar wij onze handen uit de mouwen kunnen steken.