Samen(werken) maakt sterker

Dinsdag 27 juni werd de presidente voor het nieuwe clubjaar geinstalleerd. 

Onder het genot van een hapje en een drankje overhandigde

past-president Ank Prins 

de voorzittersketting aan

Annie Winkel. 

Veel succes Annie met het

voorzitterschap!